top of page

Moravské náměstí Brno.

soutěžní návrh, 2016.

projekt vznikl v rámci působení v Dílně Michala Palaščáka v Brně.

Park na Moravském náměstí představuje nejsevernější část zeleného pásu brněnského ringu. Jeho hlavní dominantou se stává kopec, jenž nabízí různorodé využití na povrchu i uvnitř, opticky zakončuje pohledové osy od náměstí Svobody a památníku a má i symbolickou rovinu. V návrhu se počítá s přímým bezbariérovým propojením parku s prostorem okolo sochy rudoarmějce a dále s parkem před Národním divadlem.

Michal Palaščák, Michal Poláš, Tomáš Pospíšil, Kristýna Trojanová, Martin Bělkovský, Milan Houser

Soutěžní tým

Park je pomyslně rozdělen do dvou dramaturgicky odlišně pojatých částí — západní soukromější, intimnější, s hustší vegetací (městský les) a východní veřejnější, otevřenější, s vegetací snadno čitelnou a snadno prostupnou (anglický park).

Nová dominanta zeleného kopce je symbolickou připomínkou Německého domu.

Kopec nabízí nové výhledy na centrum města. V létě slouží jako přírodní hlediště pro kulturní akce a místo pro posezení a opalování. V zimě nabízí prostor pro zimní radovánky.

Park obsahuje mělké vodní prvky navržené Milanem Houserem.

Dostatečně dimenzovaná travnatá a zpevněná plocha umožňuje v zimním období stavbu městského kluziště.

Pod kopcem je zamýšleno dřevěné jeviště pro různorodé kulturní akce. Kopec slouží jako hlediště.

bottom of page