top of page

Dům Na Špici, Vrbovec,

studie, 2015.

projekt vznikl v rámci působení u ORA, Znojmo.

Vrbovec je malá jihomoravská ves, ve které je doposud zachován typický venkovský urbanismus. Parcela se nachází na okraji obce, kde jsou již původní stavení doplněna novými a urbanismus s řadovými domy na hranicích parcel je zde částečně narušen.

Apartmánový dům k pronájmu byl umístěn na nároží, které zpevňuje. Dvě jeho zdi stojí až na hranici pozemku a dům tak odpovídá na typickou formu urbanismu tohoto regionu. Skrz hmotu domu je proražen otvor odkazující na průjezdy do dvorů, ve kterém je umísťen hlavní společenský prostor domu. Štítové stěny orientované do ulice obsahují nepravidelně komponovaná okna malých formátů, která vytvářejí zajímavou hru světla a stínu v čistých bílých fasádách domu.

Rodinný dům se nachází v klidné zahradě podél východní hrany pozemku, čímž získáváme prostor pro dostatečně velkou zahradu v jižní a západní části pozemku. Dům je jednopodlažní podélná stavba zastřešená sedlovou střechou a hmotově navazuje na okolní zástavbu. Převýšené prostory v interiéru dodávají místnostem na vzdušnosti nebo slouží jako herna pro děti. Západní fasáda ustupuje, je prosklena a vytváří kryté zápraží. Interiér stavby tak přímo navazuje na zahradu. Součástí domu je také navazující stodola, která bude sloužit pro parkování aut.
Jedná se o současnou architekturu s vysokým komfortem bydlení a různorodými vnitřními prostory, která nezapomíná, kde se nachází, a snaží se v mnoha aspektech navázat na tradiční urbanismus a architekturu jihomoravské vesnice.

2015 dum na spici axo.jpg
2015 dum na spici pudorys.jpg
2015 dum na spici rez.JPG
2015 dum na spici 02.jpg
2015 dum na spici 03.jpg
bottom of page