top of page

Sportoviště Bern.

soutěžní návrh, 2014.

projekt vznikl v rámci působení u W2H Architekten, Bern.

Soutěž na nové sportoviště v Bernu. Snaha o spojení vysoké funkcionality, nízkých nákladů a zapamatovatelného vzhledu, který by se stal ikonou místní městské části. Budova v sobě obsahuje šatny, hygienické zázemí, sklady sportovního náčiní, ale i zázemí trenérů či audiovozuální místnost pro teoretickou přípravu. Nedílnou součástí je i klubovna spojená s kavárnou, která nabízí příjemné zázemí ať už při trénincích nebo při turnajích. Součástí návrhu byl i celkový rozvoj sportovišť v etapách, vytvoření dostatečných kapacit pro parkování či kryté stání pro jízdní kola. Prostor mezi navrhovanými hřišti je využit jako parková plocha s terasovitým posezením na betonových stupních či trávníku, která supluje stavbu tribuny.

2014 sportoviste_situace.jpg
2014 sportoviste_2np.jpg
2014 sportoviste_rez fasadou.jpg
bottom of page