top of page

Hostel YMCA, Bern.

soutěžní návrh, 2013.

projekt vznikl v rámci působení u W2H Architekten, Bern.

Soutěž na rozšíření stávajícího youth hostelu v Bernu. Parcela se nacházela na exponovaném místě: na nábřeží řeky Aare v unikátní bernské čtvrti Marzilli přímo pod terasami švýcarského parlamentu. Rozhodli jsme se pro citlivou modernizaci stávajícího objektu, který byl památkově chráněn. K němu navrhujeme samostatně stojící objekt obsahující pokoje vyššího standardu. Umístění objektu a jeho půdorys připomínají kámen v řece – budova stojí volně, je obtékána zelení a dýchá. Zároveň je umístěna na hranici parcely podél ulice, čímž podporuje městský charakter stavění. Táflovaná fasáda z různě orientovaných dřevených tabulí a prken svým měřítkem i barevností navazuje na tradiční zástavbu v této městské čtvrti.

2013 hostel_situace.jpg
2013 hostel_2np.jpg
2013 hostel_jih.jpg
2013 hostel_sever.jpg
2013 hostel_detail.jpg
bottom of page